Alt av Forskaling og betongarbeider.

Vi utfører alt av mindre betongarbeider, bl.a:

 • Små støttemurer
 • Hagemurer
 • Betongdekke til garasje – boder – skifer/flis områder m.m
 • Trapper

Betongarbeid

Grunnarbeid på bygg- og anleggsplasser. Man måler opp og deltar i utgravingsarbeidene, sikrer grøftearbeider, legger drensledninger og klargjør byggeplassen for fundamenteringsarbeidene.

 

 • Lese forskalingstegninger og armeringstegninger
 • Bygge forskalinger, enten tradisjonell forskaling eller systemforskaling.
 • Grunnleggende stilasbygging
 • Støpe fundamenter og andre betongkonstruksjoner.
 • Faget omfatter vinterstøping, støping under vann, sprøytestøping, vakumbehandling, støping med fasadebetong, støping i glideformer, injisering av konstruksjoner, etterarbeid og arbeid med rehabilitering av skadet betong.

Forskaling

Forskaling er en midlertidig konstruksjon som former den ferske betongen og holder den på plass til den har hardnet.

 • Tradisjonell forskaling som er forskaling bygd opp av trevirke, plank, bord og finerplater, på god gammeldags måte.
 • Systemforskaling er forskalingselementer som kan monteres raskt og brukes om igjen flere ganger.
 • Klatreforskaling og Gliderforskaling er forskaling som løftes oppover konstruksjonen etappevis etterhvert som byggearbeidene skrider fram.

ANDRÉ VESTERDAL

+47 930 59 418

  andre@vesterdal.as

Konsulenttjenester

TROND FARSJØ

+47 922 64 789

  trond@vesterdal.as

KONTAKT OSS FOR FORSKALING & BETONG 

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Telefonnummer

Melding

Bekreft at du er et menneske